قواعد زمان‌بندی پروژه

قواعد زمان‌بندی پروژه
کد کالا: kep-sp
قیمت: 9,000 تومان
قواعد زمان‌بندی پروژه قواعد زمان‌بندی پروژه قواعد زمان‌بندی پروژه قواعد زمان‌بندی پروژه قواعد زمان‌بندی پروژه قواعد زمان‌بندی پروژه

ایبوک در قالب PDF، تعداد صفحه: ۳۹

این کتاب مجموعه‌ای از ۱۹ قاعده زیربنایی در زمان‌بندی پروژه است که رعایت آن‌ها به افزایش کیفیت برنامه‌ها کمک می‌کند. این قواعد بر اساس آیین‌نامه‌ها و استانداردهای DoD، PMI و OGC تدوین شده‌اند.

این کتاب پس از فارسی به زبان‌های انگلیسی، پرتقالی و روسی ترجمه شده است، در اروپا و آمریکا تدریس می‌شود و در بسیاری از شرکت‌های موفق بین‌المللی به عنوان دستورالعمل به واحدهای برنامه‌ریزی ابلاغ شده است.

 

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • قاعده ۱: برنامه مدیریت زمان‌بندی تهیه و مستند شده باشد
 • قاعده ۲: گستره برنامه کامل باشد
 • قاعده ۳: از فعالیت‌های Level of Effort با احتیاط استفاده شود
 • قاعده ۴: نام فعالیت‌ها منحصر به فرد باشند
 • قاعده ۵: نام فعالیت‌ها جمله‌هایی فعل‌دار باشند
 • قاعده ۶: شبکه منطقی فعالیت‌ها کامل باشد
 • قاعده ۷: فعالیت‌ها معلق نباشند
 • قاعده ۸: اکثر فعالیت‌ها پیش‌نیاز FS داشته باشند
 • قاعده ۹: از رابطه SF استفاده نشود
 • قاعده ۱۰: Lag فعالیت‌ها زیاد از حد نباشد
 • قاعده ۱۱: تعداد فعالیت‌های Lagدار زیاد نباشد
 • قاعده ۱۲: از Lead با احتیاط استفاده شود
 • قاعده ۱۳: فعالیت‌ها شناوری منفی نداشته باشند
 • قاعده ۱۴: شناوری فعالیت‌ها از حدی بیشتر نباشد
 • قاعده ۱۵: فعالیت‌ها Split نشوند
 • قاعده ۱۶: تعداد فعالیت‌های دارای قید تاریخ زیاد نباشد
 • قاعده ۱۷: فقط مایل‌ستون‌ها مجاز به داشتن قید تاریخ هستند
 • قاعده ۱۸: مدت زمان فعالیت‌ها زیاد نباشد
 • قاعده ۱۹: فقط از یک واحد زمانی استفاده شود
 • پیوست ۱: تمایز زمان‌بندی با انتهای آزاد و با انتهای مقید
 • پیوست ۲: تمایز زمان‌بندی و مدل زمان‌بندی
   
جديدترين کالاها