متودولوژی PRINCE2 به زبان ساده

متودولوژی PRINCE2 به زبان ساده
کد کالا: kep-prince2
قیمت: 9,000 تومان
متودولوژی PRINCE2 به زبان ساده متودولوژی PRINCE2 به زبان ساده متودولوژی PRINCE2 به زبان ساده متودولوژی PRINCE2 به زبان ساده متودولوژی PRINCE2 به زبان ساده متودولوژی PRINCE2 به زبان ساده متودولوژی PRINCE2 به زبان ساده متودولوژی PRINCE2 به زبان ساده متودولوژی PRINCE2 به زبان ساده

ایبوک در قالب PDF، تعداد صفحه: ۵۱

این کتاب برای آشنایی مخاطب با مفاهیم و اصول کلی متودولوژی مدیریت پروژه PRINCE2 تالیف شده است.

 

فهرست مطالب:

 • مقدمه
  • تفاوت PMBOK و PRINCE2
  • هویت PRINCE2
  • تاریخچه PRINCE2
  • کاربرد استاندارد
  • گواهی‌های PRINCE2
  • سایر استانداردهای OGC
  • محتوای استاندارد
 • فصل ۱: اصول زیربنایی
  • اصل ۱: توجه دایمی به توجیه‌پذیری پروژه
  • اصل ۲: درس گرفتن از گذشته
  • اصل ۳: تعریف دقیق و شفاف نقش‌ها و مسئولیت‌ها
  • اصل ۴: مدیریت مبتنی بر مرحله
  • اصل ۵: مدیریت مبتنی بر سطوح
  • اصل ۶: تمرکز بر محصول
  • اصل ۷: اختصاصی‌سازی سیستم برای شرایط پروژه
 • فصل ۲: زمینه‌ها
  • زمینه ۱: انگیزه تجاری
  • زمینه ۲: سازمان
  • زمینه ۳: کیفیت
  • زمینه ۴: برنامه‌ها
  • زمینه ۵: ریسک
  • زمینه ۶: تغییر
  • زمینه ۷: پیشرفت
 • فصل ۳: فرآیندها
  • فرآیند ۱: راه‌اندازی پروژه
  • فرآیند ۲: هدایت پروژه
  • فرآیند ۳: آغازش پروژه
  • فرآیند ۴: کنترل مرحله مدیریتی
  • فرآیند ۵: مدیریت تحویل محصول
  • فرآیند ۶: مدیریت شرایط حدی مرحله مدیریتی
  • فرآیند ۷: خاتمه پروژه
 • فصل ۴: جمع‌بندی
   
جديدترين کالاها