ساختار مقادیر پیشرفت در Primavera P6

ساختار مقادیر پیشرفت در Primavera P6
کد کالا: kep-pr-prg
قیمت: 12,000 تومان
ساختار مقادیر پیشرفت در Primavera P6 ساختار مقادیر پیشرفت در Primavera P6 ساختار مقادیر پیشرفت در Primavera P6 ساختار مقادیر پیشرفت در Primavera P6 ساختار مقادیر پیشرفت در Primavera P6 ساختار مقادیر پیشرفت در Primavera P6 ساختار مقادیر پیشرفت در Primavera P6 ساختار مقادیر پیشرفت در Primavera P6 ساختار مقادیر پیشرفت در Primavera P6

ایبوک در قالب PDF، تعداد صفحه: ۴۱

این کتاب مرجعی کامل و تفصیلی در مورد فیلدهای پیشرفت پریماورا، ارتباط آن‌ها با یکدیگر و شیوه محاسبه پیشرفت‌های واقعی و برنامه‌ریزی شده به شکل پیش‌فرض و اصولی آن است.

 

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • مرور کلیات مدل محتوایی
  • مرور پیشرفت واقعی
  • مرور پیشرفت برنامه‌ریزی شده
  • مرور تحلیل ارزش کسب شده
 • فرآیند محاسبه پیشرفت برنامه‌ریزی شده
 • فرآیند محاسبه پیشرفت واقعی
  • محاسبه Activity % Complete
  • محاسبه Duration % Complete
  • محاسبه Units % Complete
  • محاسبه Physical % Complete
  • محاسبه Performance % Complete
   • حالت اول: بر اساس پیشرفت فعالیت
   • حالت دوم: بر اساس پیشرفت فعالیت و توزیع هزینه‌هایش
   • حالت‌های چهارم تا ششم: بر اساس تاریخ‌های فعالیت
   • حالت سوم: بر اساس مایل‌ستون‌های پیشرفت
 • جمع‌بندی محاسبه پیشرفت واقعی
   
جديدترين کالاها