راهنمای جامع Primavera P6 v8.3

راهنمای جامع Primavera P6 v8.3
کد کالا: kep-p6v8
قیمت: 19,000 تومان
راهنمای جامع Primavera P6 v8.3 راهنمای جامع Primavera P6 v8.3 راهنمای جامع Primavera P6 v8.3 راهنمای جامع Primavera P6 v8.3 راهنمای جامع Primavera P6 v8.3 راهنمای جامع Primavera P6 v8.3 راهنمای جامع Primavera P6 v8.3 راهنمای جامع Primavera P6 v8.3 راهنمای جامع Primavera P6 v8.3

ایبوک در قالب PDF، تعداد صفحه: ۵۲۸

این کتاب راهنمای جامع برای Primavera P6 v8.3 است که با به‌روزرسانی کتاب قبلی که برای نسخه ۶ بود تهیه شده است.

 

فهرست مطالب:

 • بخش 1 – مرور برنامه و بررسی تنظیم‌ها
  • فصل 1 – مرور نرم‌افزار
   • نصب نرم‌افزار
   • اجرای نرم‌افزار
   • انتخاب پرتفولیو
   • محیط نرم‌افزار
   • جانمایی
   • اختصاصی‌سازی نماها
   • نماهای پیش‌ساخته
   • استفاده از ویزاردها
  • فصل 2 – تنظیم‌های سیستمی
   • تنظیم‌های عمومی
   • تنظیم‌های محدوده داده
   • تنظیم‌های طول شناسه
   • تنظیم‌های تبدیل زمان
   • تنظیم‌های ارزش کسب شده
   • تنظیم‌های گزارش‌ها
   • تنظیم‌های کلی
   • تنظیم‌های هزینه‌های واحد
   • تنظیم‌های صنعت کاری
   • تنظیم‌های خط مبنا
   • تنظیم‌های هزینه‌های مستقل از منبع
   • تنظیم‌ دسته‌بدنی‌های WBS
   • تنظیم‌های دسته‌بندی اسناد
   • تنظیم‌های وضعیت اسناد
   • تنظیم‌های دسته‌بندی ریسک
   • تنظیم‌های دسته‌بندی یادداشت‌ها
   • تنظیم‌های واحدهای اندازه‌گیری
   • تنظیم‌های واحدهای مالی
  • فصل 3 - تنظیم‌های کاربری
   • قالب‌بندی واحدهای زمانی
   • قالب‌بندی تاریخ
   • تنظیم واحد مالی
   • تنظیم‌های ایمیل
   • تنظیم ویزاردها
   • تنظیم‌های عمومی نرم‌افزار
   • تغییر کلمه عبور
   • تنظیم‌های منابع
   • تنظیم‌های محاسباتی
   • تنظیم فیلترها
 • بخش 2 – تنظیم ساختارهای سلسله‌مراتبی
  • فصل 4 – تنظیم EPS
   • مروری بر EPS
   • مرور اطلاعات خلاصه‌سازی شده پروژه‌ها
   • تنظیم EPS
   • اضافه کردن پروژه در EPS
   • تعیین وضعیت پروژه‌ها
   • کپی کردن عناصر EPS و پروژه‌ها
   • پاک کردن پروژه‌ها و عناصر EPS
   • مرور اطلاعات پروژه‌ها و عناصر EPS
  • فصل 5 – تنظیم OBS
   • نمایش OBS
   • ویرایش OBS
  • فصل 6 – کار با منابع و نقش‌ها
   • منبع اصلی
   • مرور و ساخت منابع
   • ویرایش منابع
   • ویرایش سلسله‌مراتب منبع
   • تعیین شیفت‌های کاری منابع
   • تنظیم کدهای منابع
   • تخصیص کدهای منابع
   • دسته‌بندی و خلاصه‌سازی بر اساس کدها
   • تنظیم نقش‌ها
   • تخصیص نقش‌ها به منابع
   • توزیع کارکرد منابع
  • فصل 7 – تنظیم WBS
   • نمایش WBS
   • دسته‌بندی عناصر WBS
   • تنظیم عناصر WBS
   • تنظیم مایل‌ستون‌های پیشرفت
   • تنظیم مقادیر دسته‌بندی عناصر WBS
   • تنظیم‌های تحلیل ارزش کسب شده
  • فصل 8 – تنظیم کدهای پروژه
   • تعریف کدهای پروژه
   • تعیین مقادیر مجاز کدهای پروژه
   • مقداردهی به کدهای پروژه‌ها
   • دسته‌بندی و خلاصه‌سازی بر اساس کدهای پروژه
   • فیلتر کردن پروژه‌ها بر اساس کدهای پروژه
  • فصل 9 – استفاده از فیلدهای اختصاصی
   • آیتم‌های دارای فیلد اختصاصی
   • نوع داده فیلدهای اختصاصی
   • ساخت فیلدهای اختصاصی
   • اضافه کردن ستون
   • دسته‌بندی و خلاصه‌سازی
   • مرتب‌سازی
   • فیلتر کردن
   • استفاده از فیلدهای اختصاصی علامت
   • استفاده از Global Change
  • فصل 10 - تنظیم تقویم‌ها
   • انواع تقویم
   • ساخت تقویم عمومی
   • ساخت تقویم منبع و تقویم فعالیت
   • تنظیم تقویم
   • پاک کردن تقویم
 • بخش 3 - زمان‌بندی
  • فصل 11 - کار با کدهای فعالیت
   • ساخت کدهای فعالیت
   • ساخت کدهای فعالیت عمومی
   • ساخت کدهای فعالیت EPS
   • ساخت کدهای فعالیت پروژه
   • ساخت مقادیر مجاز برای کدهای فعالیت
   • دسته‌بندی و خلاصه‌سازی بر اساس کد
  • فصل 12 - تعریف فعالیت‌ها
   • ساخت فعالیت
   • تنظیم‌های گروه General
   • تنظیم‌های گروه Status
  • فصل 13 - ایجاد روابط
   • عملکرد روابط
   • انواع رابطه
   • همپوشانی و تاخیر
   • ایجاد روابط
   • استفاده از نمای Trace Logic
   • محاسبه زمان‌بندی
   • استفاده از WP & Docs
   • تعیین مراحل برای فعالیت
   • ساخت الگوهای مراحل
   • تبدیل مراحل به الگو
   • اعمال الگوی مراحل به فعالیت‌ها
   • مرور خلاصه اطلاعات فعالیت
  • فصل 14 - تخصیص منبع و نقش
   • تفاوت نقش و منبع
   • تعریف منبع و نقش
   • مسایل تخصیص
   • تخصیص منبع
   • تخصیص نقش
   • جانشینی نقش و منبع
   • جانشینی نقش با منبع مناسب
   • اختصاصی‌سازی زبانه Resources
   • تنظیم توزیع کار تخصیص‌ها
  • فصل 15 - فرمول‌نویسی
   • مرور آیتم‌های Global Change
   • اجرای آیتم‌ها
   • ساخت آیتم‌های Global Change
   • ویرایش آیتم‌های Global Change
  • فصل 16 - کار با هزینه‌های مستقل از منبع
   • حساب‌های هزینه‌ای
   • تعیین حساب پیش‌فرض پروژه
   • ایجاد هزینه‌های مستقل از منبع
   • ویرایش مشخصات هزینه‌ها
   • تعیین شیوه صرف شدن هزینه
   • تعیین دسته‌بندی هزینه
   • تغییر فعالیت مربوط به هزینه
   • سایر مشخصه‌های هزینه‌های مستقل از منبع
 • بخش 4 - به‌روزرسانی و مدیریت برنامه
  • فصل ۱۷ - کار با خط مبنا
   • عملکرد خط مبنا
   • ذخیره‌سازی خط مبنا
   • پاک کردن خط مبنا
   • تبدیل خط مبنا به پروژه
   • به‌روزرسانی خط مبنا
   • فعال کردن خط‌های مبنا
   • مقایسه برنامه با خط مبنا
   • Export کردن خط مبنا
  • فصل ۱۸ - به‌روزرسانی، محاسبه و تسطیح
   • به‌روزرسانی
   • روش‌های به‌روزرسانی
   • دوره‌های به‌روزرسانی
   • استخراج اطلاعات واقعی
   • تایید اطلاعات واقعی
   • نتایج به‌روزرسانی
   • Data Date
   • قابلیت Progress Spotlight
   • به‌روزرسانی خودکار پروژه
   • به‌روزرسانی خودکار عناصر
   • به‌روزرسانی فعالیت‌ها به طور دستی
   • به‌روزرسانی فعالیت‌های Duration % Complete
   • به‌روزرسانی فعالیت‌های Physical % Complete
   • به‌روزرسانی فعالیت‌های Units % Complete
   • تعیین نوع فعالیت
   • حذف اطلاعات واقعی
   • تعلیق فعالیت
   • اعمال به‌روزرسانی
   • برنامه‌ریزی پروژه
   • فیلدهای تاریخ
   • تسطیح منابع
   • تعیین اولویت تسطیح
   • محاسبه هزینه‌ها
   • مدیریت تخصیص‌ها
  • فصل ۱۹ - خلاصه‌سازی اطلاعات
   • تنظیم‌های خلاصه‌سازی
   • اجرای دستور خلاصه‌سازی
  • فصل ۲۰ - مدیریت ریسک‌ها
   • تعریف ریسک
   • تعیین تاثیر ریسک
  • فصل ۲۱ - مدیریت Issueها و Thresholdها
   • ساخت Issue
   • تنظیم اخطار خودکار برای Issue
   • استفاده از Issue Navigator
   • ساخت Threshold
   • تنظیم‌های Threshold
   • پارامترهای Threshold
   • کنترل Thresholdها
  • فصل ۲۲ - کار با کتابخانه اسناد
   • مدیریت اسناد
   • ساخت سند
   • تخصیص سند
  • فصل ۲۳ - پیگیری پیشرفت
   • مرور نما
   • ساخت نما
  • فصل ۲۴ - مقایسه پروژه‌ها با Claim Digger
   • اجرای Claim Digger
   • تظیم‌های مقایسه
   • تعیین خروجی
  • فصل ۲۵ - استفاده از نسخه‌های آزمایشی
   • مشخصات نسخه‌های آزمایشی
   • ساخت نسخه‌های آزمایشی
   • اعمال تغییرات در نسخه آزمایشی
   • بازگرداندن تغییرات به برنامه اصلی
   • محدودیت‌های نسخه‌های آزمایشی
  • فصل ۲۶ - کار با Check-in و Check-out
   • مدیریت برنامه‌ها از راه دور
   • Check-out کردن پروژه‌ها
   • Check-in کردن پروژه‌ها
   • بخش 5 - اختصاصی‌سازی و چاپ
  • فصل ۲۷ - اختصاصی‌سازی نماها
   • نمایش نماهای موجود
   • ذخیره‌سازی نما
   • ساخت نما
   • ویرایش نماها
  • فصل ۲۸ - دسته‌بندی، مرتب‌سازی و فیلتر
   • دسته‌بندی
   • مرتب‌سازی
   • فیلترها
  • فصل ۲۹ - اختصاصی‌سازی اجزای نماها
   • تعیین ستون‌ها
   • تنظیم محور زمان
   • قالب‌بندی نمودار گانت
   • تنظیم نمودار گانت
   • مشخص کردن محدوده در گانت
   • درج متن در نمودار گانت
  • فصل ۳۰ - چاپ نما و گزارش
   • تنظیمات چاپ
   • پیش‌نمایش چاپ
   • چاپ گزارش‌ها
   • چاپ با انواع پرینتر
   • ساخت HTML
   • ساخت PDF
   • فصل 31: نرم‌افزار P6 Visualizer
   • ماهیت P6 Visualizer
   • اجرای P6 Visualizer
   • نمایش برنامه‌ها
   • ویرایش نما
   • بستن برنامه
   • باز کردن برنامه‌ها با نماهای قبلی
     
جديدترين کالاها