استاندارد مدیریت پرتفولیوی MoP به زبان ساده

استاندارد مدیریت پرتفولیوی MoP به زبان ساده
کد کالا: keb-mop
قیمت: 12,000 تومان
استاندارد مدیریت پرتفولیوی MoP به زبان ساده استاندارد مدیریت پرتفولیوی MoP به زبان ساده استاندارد مدیریت پرتفولیوی MoP به زبان ساده استاندارد مدیریت پرتفولیوی MoP به زبان ساده استاندارد مدیریت پرتفولیوی MoP به زبان ساده استاندارد مدیریت پرتفولیوی MoP به زبان ساده استاندارد مدیریت پرتفولیوی MoP به زبان ساده استاندارد مدیریت پرتفولیوی MoP به زبان ساده استاندارد مدیریت پرتفولیوی MoP به زبان ساده

ایبوک در قالب PDF، تعداد صفحه: ۴۴

این کتاب راهنمایی ساده در مورد استاندارد مدیریت پرتفولیوی MoP (از خانواده استانداردهایی که PRINCE2 هم در آن قرار دارد) است. کل استاندارد به طور خلاصه و ساده شده در این کتاب توضیح داده می‌شود تا تصویر کامل و درستی از سیستم‌های مدیریت پرتفولیو برای خواننده به وجود آید. 

 

فهرست مطالب:

 • فصل ۱: درباره استاندارد
  • استانداردهای AXELOS
  • درباره AXELOS
  • درباره گواهی‌ها
  • منوآل استاندارد
 • فصل ۲: مفهوم مدیریت پرتفولیو
  • پرتفولیو چیست؟
  • مدیریت پرتفولیو چیست؟
 • فصل ۳: نقش‌ها و محصول‌های مدیریتی
  • نقش‌ها
  • محصول‌های مدیریتی
 • فصل ۴: اصول مدیریت پرتفولیو
  • اصل ۱: تعهد مدیریت ارشد
  • اصل ۲: هماهنگی حاکمیت
  • اصل ۳: هماهنگی استراتژی
  • اصل ۴: دفتر پرتفولیو
  • اصل ۵: فرهنگ تغییر قوی
 • فصل ۵: چرخه‌های مدیریت پرتفولیو
  • چرخه تعریف پرتفولیو
  • چرخه اجرای پرتفولیو
 • فصل ۶: چرخه تعریف پرتفولیو
  • اقدام ۱: درک
  • اقدام ۲: دسته‌بندی
  • اقدام ۳: اولویت‌بندی
  • اقدام ۴: موازنه
  • اقدام ۵: برنامه‌ریزی
 • فصل ۷: چرخه اجرای پرتفولیو
  • اقدام ۶: کنترل مدیریتی
  • اقدام ۷: مدیریت منافع
  • اقدام ۸: مدیریت مالی
  • اقدام ۹: مدیریت ریسک
  • اقدام ۱۰: مشارکت ذی‌نفعان
  • اقدام ۱۱: حاکمیت سازمانی
  • اقدام ۱۲: مدیریت منابع
 • فصل ۸: استقرار سیستم مدیریت پرتفولیو
 • فصل ۹: جمع‌بندی
جديدترين کالاها