راهنمای جامع PMBOK Guide 5

راهنمای جامع PMBOK Guide 5
کد کالا: keb-pmbok5-guide
قیمت: 19,000 تومان

ایبوک در قالب PDF، تالیف نادر خرمی راد، تعداد صفحه ۴۱۵

این کتاب راهنمای جامعی برای پم‌باک نسخه پنجم است که مفاهیم استاندارد را با توضیح‌های کاربردی ارائه می‌کند. 

دانلود فصل نمونه (مدیریت گستره)

این کتاب با هدف ساده‌سازی درک پم‌باک تالیف شده است؛ ولی همچنان طبیعت مرجع بودن پم‌باک بر آن مسلط است و نمی‌توان آن را یک خودآموز دانست. فصل‌بندی‌ها و محتوای ارائه شده بعد از فصل ۳ کاملا مطابق با پم‌باک است تا استفاده از آن را برای کسانی که مایل به مطالعه متن استاندارد نیز هستند ساده کند. سه فصل اول کتاب الزاما مطابق با سرفصل‌های پم‌باک نیستند، ولی همچنان مضمون اصلی را ارائه می‌کنند. 

هدف اصلی در کل کتاب انتقال مفهوم است و به همین خاطر تناظری کلمه به کلمه بین عبارت‌های پم‌باک و عبارت‌هایی که در این کتاب به کار رفته است وجود ندارد. عبارت‌ها و معادل‌هایی برای این کتاب انتخاب شده‌اند که به بهترین شکل معنای موجود در پس عبارت‌های پم‌باک را معادل کنند، نه معنای واژگان به کار رفته را. 

سعی شده است که توضیحات تمام ورودی‌ها، خروجی‌ها و ابزارها و روش‌های فرآیندها درباره چگونگی کارکرد آن عنصر در فرآیند باشد، نه مانند متن اصلی پم‌باک درباره ماهیت آن عنصر. به عنوان مثال اگر عنصری مانند برنامه مدیریت هزینه ورودی فرآیندی باشد، به شکلی کاملا خلاصه توضیح داده شده است که به چه ترتیب این عنصر در فرآیند مربوطه به کار می‌آید و چرا ورودی است، نه این‌که معنای برنامه مدیریت هزینه چیست. اگر قصد دارید معنا و ماهیت برنامه مدیریت هزینه را بشناسید باید به توضیحات فرآیندی که آن را تولید می‌کند مراجعه کنید. 

نکته دیگری که لازم است اشاره کنم این است که هرآنچه در پم‌باک آمده باشد الزاما در این کتاب توضیح داده نشده است. موارد حذفی همگی از روش‌ها یا ابزارهای اختیاری و در عین حال رایجی هستند که برای روشن شدن مفهوم فرآیندها در پم‌باک «مثال» زده شده‌اند؛ جزئی از بدنه اصلی استاندارد نیستند. دانستن این روش‌ها به عقیده نگارنده برای درک پم‌باک الزامی نیست و حتی ممکن است سردرگمی ایجاد کند. علاوه بر آن، دو تا سه صفحه توضیح در مورد مفهومی مانند تحلیل ارزش کسب شده عملا برای یادگیری هیچ کسی کافی نیست. بنا بر این دو گزینه وجود داشت: یکی بسط تمام آن مفاهیم، که احتمالا منجر به بیش از هزار صفحه کتاب می‌شد و مفهوم کلی پم‌باک در پس آن گم می‌شد و دیگری حذف آن مطالب. در این کتاب رویکرد دوم انتخاب شده است. 

فهرست مطالب:
 • پیش‌گفتار
 • ۱. مبانی
  • ۱-۱- هدف پم‌باک
  • ۱-۲- پروژه چیست؟
  • ۱-۳- مدیریت پروژه چیست؟
  • ۱-۴- مدیر پروژه کیست؟
  • ۱-۴- تعریف‌ها و ماهیت‌ها
  • ۱-۵- استانداردهای خانواده PMI
  • ۱-۶- گواهی‌های خانواده PMI
  • ۱-۷- شیوه پیاده‌سازی پم‌باک
 • ۲. سازمان‌دهی پروژه
  • ۲-۱- عوامل دست‌اندرکار پروژه
  • ۲-۲- نقش‌ها و مسئولیت‌ها
  • ۲-۳- ارتباط سازمان‌دهی پروژه و سازمان
  • ۲-۴- سرمایه‌های فرآیندی سازمان
  • ۲-۵- عوامل محیطی سازمان
 • ۳. فرآیندهای مدیریت پروژه
  • ۳-۱- انواع فرآیند
  • ۳-۲- فرآیندهای مدیریت پروژه
  • ۳-۳- گروه‌های فرآیندی
  • ۳-۴- برنامه‌ریزی تدریجی
  • ۳-۵- فازبندی پروژه
 • ۴. مدیریت یکپارچگی پروژه
  • ۴-۱- تهیه منشور پروژه
  • ۴-۲- تهیه برنامه مدیریت پروژه
  • ۴-۳- هدایت و مدیریت کار پروژه
  • ۴-۴- نظارت و کنترل کار پروژه
  • ۴-۵- کنترل یکپارچه تغییرات
  • ۴-۶- خاتمه پروژه یا فاز
 • ۵- مدیریت گستره پروژه
  • ۵-۱- برنامه‌ریزی مدیریت گستره
  • ۵-۲- گردآوری الزامات
  • ۵-۳- تعیین گستره
  • ۵-۴- تهیه WBS
  • ۵-۵- ممیزی گستره
  • ۵-۶- کنترل گستره
 • ۶- مدیریت زمان پروژه
  • ۶-۱- برنامه‌ریزی مدیریت زمان‌بندی
  • ۶-۲- تعریف فعالیت‌ها
  • ۶-۳- تعیین روابط بین فعالیت‌ها
  • ۶-۴- برآورد منابع فعالیت‌ها
  • ۶-۵- برآورد مدت زمان فعالیت‌ها
  • ۶-۶- تهیه برنامه زمان‌بندی
  • ۶-۷- کنترل زمان‌بندی
 • ۷- مدیریت هزینه پروژه
  • ۷-۱- برنامه‌ریزی مدیریت هزینه
  • ۷-۲- برآورد هزینه‌ها
  • ۷-۳- تعیین بودجه
  • ۷-۴- کنترل هزینه‌ها
 • ۸- مدیریت کیفیت پروژه
  • ۸-۱- برنامه‌ریزی مدیریت کیفیت
  • ۸-۲- تضمین کیفیت
  • ۸-۳- کنترل کیفیت
 • ۹ – مدیریت منابع انسانی پروژه
  • ۹-۱- برنامه‌ریزی مدیریت منابع انسانی
  • ۹-۲- گردآوری تیم پروژه
  • ۹-۳- بهبود تیم پروژه
  • ۹-۴- مدیریت تیم پروژه
 • ۱۰- مدیریت ارتباطات پروژه
  • ۱۰-۱- برنامه‌ریزی مدیریت ارتباطات
  • ۱۰-۲- مدیریت ارتباطات
  • ۱۰-۳- کنترل ارتباطات
 • ۱۱- مدیریت ریسک پروژه
  • ۱۱-۱- برنامه‌ریزی مدیریت ریسک
  • ۱۱-۲- شناسایی ریسک‌ها
  • ۱۱-۳- تحلیل کیفی ریسک
  • ۱۱-۴- تحلیل کمی ریسک
  • ۱۱-۵- برنامه‌ریزی واکنش به ریسک
  • ۱۱-۶- کنترل ریسک‌ها
 • ۱۲- مدیریت تدارکات پروژه
  • ۱۲-۱- برنامه‌ریزی مدیریت تدارکات
  • ۱۲-۲- اجرای تدارکات
  • ۱۲-۳- کنترل تدارکات
  • ۱۲-۴- خاتمه تدارکات
 • ۱۳- مدیریت ذی‌نفعان پروژه
  • ۱۳-۱-  شناسایی ذی‌نفعان
  • ۱۳-۲- برنامه‌ریزی مدیریت ذی‌نفعان
  • ۱۳-۳- مدیریت مشارکت ذی‌نفعان
  • ۱۳-۴- کنترل مشارکت ذی‌نفعان
 • ۱۴- اخلاق حرفه‌ای مدیریت پروژه
  • ۱۴-۱- مسئولیت‌پذیری
  • ۱۴-۲- احترام
  • ۱۴-۳- انصاف
  • ۱۴-۴- صداقت
  • ۱۴-۵- دو راهی‌های اخلاقی
جديدترين کالاها