راهنمای جامع Microsoft Project 2013

راهنمای جامع Microsoft Project 2013
کد کالا: kep-msp2013
قیمت: 19,000 تومان
راهنمای جامع Microsoft Project 2013 راهنمای جامع Microsoft Project 2013 راهنمای جامع Microsoft Project 2013 راهنمای جامع Microsoft Project 2013 راهنمای جامع Microsoft Project 2013 راهنمای جامع Microsoft Project 2013 راهنمای جامع Microsoft Project 2013 راهنمای جامع Microsoft Project 2013 راهنمای جامع Microsoft Project 2013

ایبوک در قالب PDF، تعداد صفحه: ۸۴۴

این کتاب راهنمایی جامع برای Microsoft Project 2013 است که به دنبال تالیف نسخه‌های قبلی (پراجکت ۲۰۱۰، پراجکت ۲۰۰۷ و پراجکت ۲۰۰۳) تهیه شده است و تمامی جنبه‌های نرم‌افزار را به تفصیل توضیح می‌دهد.

 

فهرست مطالب:

 • مقدمه
  • پیش‌نیازهای کتاب
  • گستره کتاب
  • مباحث تکمیلی
 • فصل ۱: آشنایی با محیط نرم‌افزار
  • ‎رابط کاربر
  • ریبون
  • تایم‌لاین
  • گزارش‌های داخلی
  • نما
  • جداول
  • انتخاب سلول‌ها
  • وارد کردن مقدار در سلول‌ها
  • لیست‌های سلسله مراتبی
 • فصل ۲: تایپ فارسی و تاریخ شمسی
  • تایپ فارسی در ویندوز XP
  • تایپ فارسی در ویندوز ویستا
  • ‎تایپ فارسی در ویندوز 7
  • تایپ فارسی در ویندوز ۸
  • جهت متن
  • تاریخ شمسی
 • فصل ۳: اصول برنامه‌ریزی
  • برنامه‌ریزی پروژه چیست؟
  • چرخه حیات برنامه‌ریزی
  • نیاز به محیط ایده‌آل
  • مدل‌سازی پروژه
  • هدفمندی برنامه
  • تفصیل برنامه
  • ابزار برنامه‌ریزی
  • قواعد زمان‌بندی پروژه
 • فصل ۴: ساخت برنامه زمان‌بندی جدید
  • روش‌های ساخت برنامه جدید
  • ساخت فایل جدید
  • ساخت فایل با فایل‌های قبلی
  • ساخت فایل با الگو
  • تعیین نوع برنامه‌ریزی پروژه
  • تعیین نوع برنامه‌ریزی آیتم‌ها
 • فصل ۵: تدوین WBS و فعالیت‌ها
  • تنظیم WBS
  • ماهیت خلاصه فعالیت
  • خلاصه فعالیت پروژه
  • ساخت آیتم
  • ساخت همزمانِ چند آیتم
  • پاک کردن آیتم‌ها
  • تعیین سطح آیتم‌ها
  • جابجا کردن آیتم‌ها
  • کپی کردن آیتم‌ها
  • ساخت کپی وابسته
  • ساخت فعالیت‌های تکرار شونده
  • ارائه WBS
  • ساخت مایل‌ستون
  • ساخت فعالیت‌های وابسته
  • کنترل زمان ساخت آیتم
 • فصل ۶: تنظیم مدت زمان فعالیت‌ها
  • روش‌های تعیین مدت زمان
  • تاثیر نوع برنامه‌ریزی بر مدت زمان
  • واحدهای مدت زمان
  • مدت زمان‌های روزشمار
  • مدت زمان‌های تخمینی
  • وارد کردن مدت زمان
  • کنترل مدت زمان در نمودار گانت
  • تعیین شیوه تبدیل واحدها
  • مدت زمان خلاصه‌فعالیت‌ها
 • فصل ۷: تعریف روابط، قیدها و فرجه‌ها
  • مفاهیم کلی روابط
  • ماهیت روابط
  • انواع روابط
  • محدودیت‌های طراحی روابط
  • قاعده استفاده از انواع روابط
  • قاعده آزاد نبودن فعالیت‌ها
  • قاعده جامع بودن روابط
  • تحلیل و طراحی روابط
  • وارد کردن روابط
  • کنترل روابط
  • پاک کردن روابط
  • اصلاح خودکار روابط
  • روابط پی‌درپی
  • عملکرد قیدها
  • انواع قیدها
  • تاثیر قیدها در زمان‌بندی
  • مدیریت تناقض‌های ناشی از قیدها
  • تعریف قیدها
  • مرور قیدها
  • عملکرد فرجه
  • تعریف فرجه
 • فصل ۸: کنترل شناوری‌ها
  • کنترل عنصر حاکم بر زمان‌بندی
  • مفهوم شناوری
  • شناوری کل
  • شناوری آزاد
  • شناوری شروع
  • شناوری پایان
  • تاثیر روابط غیر حاکم بر شناوری
  • تاریخ‌های شروع و پایان
  • شناوری منفی
  • فعالیت‌های بحرانی
  • مفهوم مسیر بحرانی
  • کنترل مسیر بحرانی
  • مشکلات مسیر بحرانی
  • مسیرهای بحرانی متعدد
  • کنترل مسیر فعالیت‌ها
  • کنترل عناصر حاکم بر زمان‌بندی
 • فصل ۹: تعریف و تخصیص منابع
  • مزایای استفاده از منابع
  • معایب استفاده از منابع
  • مفهوم منبع
  • اصول طراحی منبع
  • انواع منابع
  • شیوه‌های مصرف منابع مصرفی
  • تعریف منابع
  • تعیین مقدار دسترسی منابع کاری
  • تعیین مقدار دسترسی متغیر
  • اختصاص منابع به فعالیت‌ها
  • کنترل تخصیص‌ها
  • کنترل اضافه‌تخصیص‌ها
  • نمودار منابع
  • مفهوم کار
  • تاخیرِ تخصیص
  • توزیع تخصیص‌ها
 • فصل ۱۰: تنظیم تقویم‌ها
  • انواع تقویم
  • طراحی تقویم
  • پیاده‌سازی راندمان کاری
  • تعیین تقویم پروژه
  • تعیین تقویم فعالیت‌ها
  • تعیین تقویم منابع
  • تقویم تخصیص‌ها
  • ساخت تقویم
  • ویرایش تقویم منابع
  • عملکرد تقویم‌ها
 • فصل ۱۱: تعیین نوع فعالیت
  • تنظیم‌ها در برنامه‌های ساده
  • رابطه فعالیت‌ها و منابع
  • ارتباط ساده
  • ارتباط پیشرفته
 • فصل ۱۲: تسطیح منابع
  • لزوم تسطیح منابع
  • کاربردهای تسطیح منابع
  • ابزار تسطیح منابع
  • تسطیح منابع یک فعالیت
  • تسطیح تمام منابع
  • حذف اثر تسطیح
  • تنظیم‌های تسطیح
  • فیلدهای مربوط به تسطیح
 • فصل ۱۳: تعریف هزینه‌ها
  • روش‌های تعریف هزینه
  • مفهوم هزینه ثابت آیتم‌ها
  • تعریف هزینه ثابت آیتم‌ها
  • تعریف هزینه منابع
  • تعریف هزینه متغیر
  • مفهوم منابع هزینه
  • تعریف منابع هزینه
  • تعریف بودجه
  • بررسی بودجه مالی
  • بررسی بودجه کاری
 • فصل ۱۴: تدوین انواع ساختار شکست
  • مفهوم ساختار شکست
  • ساختار شکست کار
  • ویرایش و اختصاصی‌سازی کد WBS
  • گروه‌بندی بر اساس فیلدهای ساده
  • تعریف ساختارهای شکست
  • گروه‌بندی کدهای ساختاری
  • ساختار شکست منابع
  • ساختار شکست تخصیص‌ها
 • فصل ۱۵: فیلتر کردن و مرتب‌سازی
  • مفهوم مرتب‌سازی
  • مرتب‌سازی ابتدایی
  • مرتب‌سازی ساده
  • مرتب‌سازی پیشرفته
  • خنثی کردن مرتب‌سازی
  • مفهوم فیلتر کردن
  • فیلتر ساده
  • فیلتر پیشرفته
  • متمایز کردن به جای مخفی کردن
  • حذف فیلتر
 • فصل ۱۶: مدیریت زیرپروژه‌ها و روابط خارجی
  • ایجاد روابط خارجی
  • نمایش اطلاعات خارجی
  • به‌روزرسانی روابط خارجی
  • مسیر روابط خارجی
  • مفهوم زیرپروژه‌ها
  • درج پروژه در پروژه مادر
 • فصل ۱۷: کار با خطوط مبنا
  • انواع خط مبنا
  • فیلدهای خط مبنا
  • ساختار Interim Plan
  • ذخیره خط مبنا
  • به‌روز سازی موضعی خط مبنا
  • کنترل خط مبنا
  • پاک کردن خط مبنا
  • نمایش خط مبنا
  • کنترل انحراف‌ها
  • محاسبه ارزش کسب شده
 • فصل ۱۸: فرمول نویسی و فیلدهای اختصاصی
  • انواع فیلدهای اختصاصی
  • عملکرد فیلدهای اختصاصی
  • کاربرد فیلدهای اختصاصی
  • تنظیم فیلدهای اختصاصی
  • تعریف جدول مقادیر
  • تعریف فرمول
  • تعریف شیوه نمایش گرافیکی
  • توابع
  • مثال 1: نامگذاری مختصرِ قیدها
  • مثال 2: فیلد مدت زمان
  • مثال 3: درصد پیشرفت زمانی خط مبنا
  • مثال 4: تکمیل مثال 3
 • فصل ۱۹: ثبت اطلاعات واقعی
  • دوره کنترل پروژه
  • انواع فیلدها
  • تاثیر گروه‌های فیلدها بر یکدیگر
  • شروع فعالیت
  • تکمیل فعالیت
  • پیشرفت فعالیت
  • تنظیم‌های ثبت اطلاعات واقعی
  • ثبت هزینه‌ها
  • متود 1
  • متود 2
  • متود 3
  • متود 4
  • متود 5
 • فصل ۲۰: محاسبه پیشرفت فیزیکی
  • پیشرفت فعالیت‌ها
  • ضرایب وزنی فیزیکی
  • محاسبه پیشرفت
  • کنترل پیشرفت با فیلد % Work Complete
  • کنترل پیشرفت با فیلد BCWP
  • کنترل پیشرفت با فیلد اختصاصی
  • تهیه لیست فعالیت‌های دوره
  • پیشرفت برنامه‌ریزی شده دوره‌ای ترکیبی
 • فصل ۲۱: تحلیل ارزش کسب شده
  • معایب ضرایب وزنی مبتنی بر هزینه
  • گستره تحلیل ارزش کسب شده
  • مبانی تحلیل ارزش کسب شده
  • فیلدهای تحلیل ارزش کسب شده
  • نیازهای تحلیل ارزش کسب شده
  • کاربرد تحلیل ارزش کسب شده
 • فصل ۲۲: تحلیل زمان کسب شده
  • ارزیابی عملکرد زمانی
  • محاسبه تاریخ پایان تخمینی پروژه
 • فصل ۲۳: سازماندهی و مدیریت عناصر
  • عناصر قابل انتقال
  • محل ذخیره‌سازی عناصر
  • سازماندهی و انتقال عناصر
  • اختصاصی‌سازی رابط کاربر
 • فصل ۲۴: کار با جدول‌ها و نماها
  • فعال کردن نما
  • اختصاصی‌سازی جدول‌ها
  • انواع جدول
  • اختصاصی‌سازی پیشرفته جدول‌ها
  • تنظیم‌های کلی نماها
  • نمای Calendar
  • نمای Gantt with Timeline
  • نمای Gantt Chart
  • نمای Bar Rollup
  • نمای Detail Gantt
  • نمای Leveling Gantt
  • نمای Milestone Date Rollup
  • نمای Milestone Rollup
  • نمای Multiple Baseline Gantt
  • نمای Tracking Gantt
  • نمای Network Diagram
  • نمای Descriptive Network Diagram
  • نمای Relationship Diagram
  • نمای Task Sheet
  • نمای Task Form
  • نمای Task Details Form
  • نمای Task Name Form
  • نمای Task Usage
  • نمای Resource Usage
  • نمای Resource Form
  • نمای Resource Name Form
  • نمای Resource Sheet
  • نمای Resource Graph
  • نمای Resource Allocation
  • نمای Team Planner
  • نمای Timeline
  • نماهای دوتایی
 • فصل ۲۵: اختصاصی‌سازی نماها
  • اختصاصی‌سازی نماهای خانواده گانت
  • تنظیم‌های ساده
  • تنظیم واحد زمانی
  • تنظیم خطوط راهنما
  • تنظیم زمان‌های غیر کاری
  • تنظیم خط پیشرفت
  • تنظیم میله‌ها
  • مخفی کردن میله‌ها
  • اضافه کردن شکل و تصویر
  • سایر تنظیم‌ها
  • اختصاصی‌سازی نماهای شبکه‌ای
  • اختصاصی‌سازی نمای Resource Graph
  • اختصاصی‌سازی نماهای Task Usage و Resource Usage
  • اختصاصی‌سازی نمای Team Planner
 • فصل ۲۶: چاپ نماها
  • مفاهیم کلی
  • پیش‌نمایش چاپ
  • خروج از صفحه چاپ
  • تنظیم‌های عمومی چاپ
  • تنظیم Page Setup
  • تنظیم‌های چاپگر
 • فصل ۲۷: گزارش‌های خارجی
  • انواع گزارش در Project
  • گزارش‌های گروه Task Usage
  • گزارش‌های گروه Resource Usage
  • گزارش‌های گروه Assignment Usage
  • گزارش‌های گروه Task Summary
  • گزارش‌های گروه Resource Summary
  • گزارش‌های گروه Assignment Summary
  • کار با PivotTableهای Excel
  • کار با PivotChartهای Excel
  • کار با PivotDiagramهای Visio
 • فصل ۲۸: گزارش‌های داخلی
  • نمایش گزارش‌های داخلی
  • مرور گزارش‌های داخلی از پیش آماده
  • انواع عناصر بصری گزارش‌های داخلی
  • ساخت و ویرایش گزارش‌های داخلی
  • ساخت و ویرایش شکل‌ها و کادرهای متن
  • ساخت و ویرایش جداول
  • ساخت و ویرایش نمودارها
  • ساخت و ویرایش تصاویر
  • تنظیم مشخصات صفحه گزارش
  • مدیریت گزارش‌های داخلی
    
جديدترين کالاها