محاسبه تاخیرهای مجاز پروژه

محاسبه تاخیرهای مجاز پروژه
کد کالا: kep-da
قیمت: 9,000 تومان
محاسبه تاخیرهای مجاز پروژه محاسبه تاخیرهای مجاز پروژه محاسبه تاخیرهای مجاز پروژه محاسبه تاخیرهای مجاز پروژه محاسبه تاخیرهای مجاز پروژه محاسبه تاخیرهای مجاز پروژه محاسبه تاخیرهای مجاز پروژه محاسبه تاخیرهای مجاز پروژه محاسبه تاخیرهای مجاز پروژه

ایبوک در قالب PDF، تعداد صفحه: ۵۴

این کتاب شیوه تحلیل تاخیرها و محاسبه تاخیرهای مجاز پروژه‌ها را به رایج‌ترین شیوه توضیح می‌دهد.

 

فهرست مطالب:

 • مقدمه
  • کلیات
  • ترمینولوژی
  • قطعیت محاسبات تاخیر
  • ماهیت حقوقی تاخیرات
 • دعاوی زمانی و دعاوی مالی
  • تمایز دعاوی زمانی و مالی و اهمیت آن‌ها
  • مدیریت تغییرات پروژه
  • دعاوی مالی پیمانکار
  • دعاوی مالی کارفرما
 • تاخیر مجاز ناشی از دیرکرد پرداخت
 • فرآیند محاسبه تاخیرهای مجاز
  • سازمان‌دهی مناسب برای محاسبه تاخیرها
  • محاسبه تاخیرهای مجاز
   • قواعد حاکم
   • آیتم‌های تاخیر
   • برنامه زمان‌بندی خوش‌ساخت
   • متود محاسبه تاخیرات
   • محاسبه تاخیر به شیوه افزاینده با الگوی ثابت
   • تدوین گزارش تاخیرات
 • تاخیر غیرمجاز
جديدترين کالاها